images

Studio Praktyk Aktorskich jest inicjatywą Magdaleny Płanety, odpowiedzią na rosnące zainteresowanie nauki rzemiosła aktorskiego.

Znajdź nas na Facebooku